..


(Albeniz), (29.V.1860, , - 18.V.1909, --) - . . . ( . ), ( . ), ( . . ) ( . . ); . . . (1896, , ), (1893, , ), (1895, , ), (, , , . 1897-1906, .), . , . . (1894, , ), , . . , ( .), . (. , , 1892), . (1893, ), . ., . . . . 1940 . . . . . , . . . . .

(: , )
..

-

(c)